Rate this iPost
Vlaanderen vs la Wallonie {My n.}

Splitsen? no, never! Waarom zouden we?
Bevoegdheden overhevelen naar de gemeenschappen daarentegen is absoluut  nodig en dringend! Waarom? Omdat beter bestuur gewoonweg dichter bij de burger moet staan en impliceert dat een overheid accuraat en efficiënt moet besturen 'op maat' van zijn burgers... en dat kan enkel indien we een groot aandeel federale bevoegdheden defederaliseren... en neen, niet volgens het principe 'wat we zelf doen doen we beter'!!! Corporate governance is een zeer modieuze term... pas het toe op de Belgische staat en je moet defederaliseren!!! Maar we willen wel 'een België'!!!
Besturen in de 21ste eeuw moet besturen worden 'op maat'... en aangezien er tal van 'cultuurverschillen" en verschillen in alledaags maatschappelijk gedrag zijn tussen Noord en Zuid kunnen we toch 'elk onzen eigen winkel draaiende houden'... met dienverstande dat indien er hulp nodig is (van welke aard dan ook) er een natuurlijke en spontane solidariteit moet zijn tussen de beide landsdelen... niet?

Date: 2007/03/23Views: 7107From: sтзрнзи - Belgium