Vlaanderen vs la Wallonie {My n.}Rate:4444

Splitsen? no, never! Waarom zouden we?
Bevoegdheden overhevelen naar de gemeenschappen daarentegen is absoluut  nodig en dringend! Waarom? Omdat beter bestuur gewoonweg dichter bij de burger moet staan en impliceert dat een overheid accuraat en efficiënt moet besturen 'op maat' van zijn burgers... en dat kan enkel indien we een groot aandeel federale bevoegdheden defederaliseren... en neen, niet volgens het principe 'wat we zelf doen doen we beter'!!! Corporate governance is een zeer modieuze term... pas het toe op de Belgische staat en je moet defederaliseren!!! Maar we willen wel 'een België'!!!
Besturen in de 21ste eeuw moet besturen worden 'op maat'... en aangezien er tal van 'cultuurverschillen" en verschillen in alledaags maatschappelijk gedrag zijn tussen Noord en Zuid kunnen we toch 'elk onzen eigen winkel draaiende houden'... met dienverstande dat indien er hulp nodig is (van welke aard dan ook) er een natuurlijke en spontane solidariteit moet zijn tussen de beide landsdelen... niet?

    Report an inappropriate Story

Date: 2007/03/23 - 04:14Views: 7213From:sтзрнзи - Belgium


iPost Reactions

Ok, ik ben het met u eens. Er zijn materies die beter op een zo groot mogelijke schaal worden beheerd. Zo is het voorbeeld van een Eu-leger valabel -op voorwaarde dat men het idee van een Eu-leger uberhaupt genegen is- of een ander voorbeeld dat nog beter zou zijn is een zekere uniformiteit in bvb de Eu-strafwetgeving. Mijn idee was eerder dat de globale spelregels kunnen vastgelegd worden op bvb federaal vlak maar dat de uitvoering/aanpassing

op lange termijn een Europa van de regio's? Het einde der natiestaten (cfr. Guéhenno) is toch echt wel een feit...


Date: 2007/04/15 - 10:45 From: sтзрнзи - Belgium

Laten we dit debat los zien van een te grote emotionele verbondenheid met de eigen regio. Iedereen wil namelijk goed bestuur voor zijn eigen achtertuin. De vraag is natuurlijk of de bestuurskwaliteit verbetert naarmate men het staatsbestuur regionaliseert. Dit zou impliceren dat het het beste is dat elke wijk zichzelf bestuurt. Dit gaat uiteraard niet op. Sommige materies kunnen beter geregeld worden als ze op zo groot mogelijke schaal geregeld worden. Denk maar aan een eventueel Europees leger. Andere zaken worden het best 'in het klein' opgelost. Dit omdat een bestuur dat dichtbij de bestuurden staat, ook beter de noden zal aanvoelen. Als voorbeeld kan je denken aan ocmw's, die worden het best per wijk of gemeente bestuurd.Als je dus het debat voert over overheveling van bevoegdheden, is het nodig om te zeggen aan welke bevoegdheden je dan wel had gedacht. Het is dus niet automatisch zo dat bestuur dat dichter bij de mensen staat (gedefederaliseerd volgens de schrijver van voorgaande) ook beter is.


Date: 2007/04/04 - 20:57 From: alai - Afganistan