Een veiliger Kanegem {My n.}Rate:4444

Beste Kanegemnaar,

gisterenavond (10/10/07) was er een nieuwe dorpsraad.
Op de agenda stonden verschillende actiepunten waaronder
de veiligheid voor de fietsers Kanegem-Tielt.

Iedere morgen verzamelt er zich een groep jongeren aan de hoek vd Kanegemstraat en de Aarselekapellestraat waarna ze dan in groepjes fietsend vertrekken richting Tielt.

Iedereen weet dat dit onveilige traject (2 x per dag) vrij risicovol is en
daarom wordt het hoogtijd dat we de koppen samensteken
bij het zoeken naar haalbare oplossingen.

In eerste instantie denk ik aan een mogelijkheid om de automobilisten te overtuigen om via de Keizerstraat richting Ruislede en dan links naar Tielt te rijden. Persoonlijk doe ik de verplaatsing Kanegem-Tielt (en terug) 2 tot 4 x per dag en het tijdsverschil is zéér klein. Een kleine moeite als je het mij vraagt om de jeugd meer veiligheid te garanderen.
Misschien kunnen we een ludieke actie ondernemen zoals een BOB-campagne waarbij we de autobestuurder belonen indien hij de alternatieve route neemt. ...

Daarom roep ik iedereen van Kanegem op te reageren.
Hoe pakken we dit probleem aan?
Geef hier uw commenteer, mening, opmerkingen, ideeën, suggesties, pro en contra's. Laat zien dat Kanegem leeft!

    Report an inappropriate Story

Date: 2007/10/11 - 22:09Views: 9395From:Joachim - Belgium


iPost Reactions

Keizerstraat / school

Omrijden via de Keizerstraat vind ik persoonlijk niet zo'n goed idee.  Mij komt dit niet zozeer over als 'probleemoplossend', eerder als 'probleemverschuivend'.  De Keizerstraat is, alvast in mijn aanvoelen, eveneens heel onveilig voor fietsers. Akkoord daar zijn een pak minder tweewielers, maar moeten die enkelen dan den mogelijke dupe worden?
Ik denk niet dat het de bedoeling is de Kanegemstraat uit te roepen tot één groot fietspad?
Het is op zich een wat gek gebeuren, laat ons stellen dat zowat 90% van het verkeer op de Kanegemstraat effectief Kanegemnaren zijn?  Of heb ik het hier helemaal verkeerd voor?  We ijveren dus eigenlijk voor iets wat we zelf veroorzaken?
Het lijkt me interessant om in eigen borst te kijken;
"Wat kan ik hier aan doen", "Rij ik veilig/onveilig"?

Een bedenking zowel als fietser, dan als automobilist...

Dergelijke sensibilisering moet heel vroeg van start gaan.  Ik zou er dan ook voor pleiten de Kanegemse school in te schakelen.  Is het realistisch hier de leerkrachten over aan te spreken, samen te werken?  Een mooie mogelijkheid lijkt mij dat àlle klassen één of meerdere lessen verkeersopvoeding inlassen vanuit deze invalshoek.  Laat dat jonge volkje maar eens zelf op zoek gaan naar problemen dito oplossingen, wat zien zij als veilig/onveilig en wat is hun aandeel daarin. 
Er zitten ongetwijfeld creatieve geesten tussen.
Dit is niet direct een korte-termijn-oplossing, maar de kinderen uit de basisschool vandaag worden straks de jongeren op de Kanegemstraat....
Wie weet, misschien heeft zo'n gebeuren reeds meteen invloed op de huidige fietsers?  Willen zij ook wel hun verantwoordelijkheid opnemen.
En dan rest er nog de automobilist, die somtijds ook wel eens een tandje kunnen bijsteken (maw het voetje wat losser).
Ik kan me toch moeilijk van de indruk ontdoen dat het vooral wij Kanegemnaren zijn die zich op dat traject begeven (zo'n transitdorp zijn wij wellicht nu ook weer niet ;-)) en ik hoorde ooit een burgemeester beweren : "Je gaat  je eigen en elkaars kinderen toch niet omver rijden...."  
Die uitspraak had een grote impact op mij, ik vind er nog steeds veel waarheid in terug. 

Alvast veel succes


Date: 2007/11/04 - 15:57 From: Chantal

vergadering van 29 oktober

een verduidelijking

Voor de vergadering van morgenavond om 20h30 zijn de jeugdige fietsers ook uitgenodigd. We deden dit per brief aan huis. Hopelijks zagen we niemand over het hoofd. Bij deze een hernieuwde oproep om mee te komen denken.

Het is juist de bedoeling dat ook de jeugd hun visie en voorstellen formuleert en dat we samen tot afspraken komen.


Tot morgen in oud gemeentehuis


Date: 2007/10/28 - 21:35 From: peter d

vergadering

Ik kan niet aanwezig zijn op de vergadering, maar ik zou willen vragen om een datum af te spreken om met de kinderen de discussie aan te gaan. Bespreek met hen de problematiek van de fietser, de automobilist en het fietspad. En wat kunnen we doen op elk vlak? Want wij mogen nog het beste plan uitvinden (waar zelfs Scandinavië van achterover zou vallen), als de kinderen hier geen inspraak in gehad hebben zal dit 0% impact hebben.

Vandaar dus dat ik er nogmaals wil op hameren om je doelpubliek te betrekken in het geheem. Nodig hen uit (via school bvb) op een leuke manier. Zorg dat ze zich gehoord voelen, bespreek met hen waar de ouders zich zorgen om maken, bespreek alle kanten van de zaak (zij zijn niet DE schuldige!), wat zien zij als het grootste probleem, vraag hun mening over onze voorstellen (hesjes, met 4 naast elkaar, automobilisten laten omrijden, ludieke acties) en laat ook hen met mogelijke oplossingen komen...

Klinkt allemaal zeer simpel... is het niet!
Maar als je iets wil realiseren, moet je er ook iets voor doen.


Date: 2007/10/27 - 00:43 From: Michiel

ik denk dat het hier nog niet gezegd werd.De vergadering is gepland voor maandag 29 (ipv 24) oktober.
Om 20.30u in het bovenste zaaltje van het oud gemeentehuis.


Date: 2007/10/22 - 09:06 From: Vanessa

cafépraat

Welwelwel,
wat een animo op het web. We kunnen alleszins vaststellen dat de thematiek van fietspaden en veiligheid en hesjes leeft. We hebben het over het comfort van asfalt en de jongeren als moeilijke doelgroep. We maken zelfs vergelijkende studies met Nederland en Scandinavia. Ik juich deze discussies toe, al is het maar om de gedachten wat te scherpen tegen de bijeenkomst van maandag.
Een gouden tip: laat ons in dergelijke discussiefora bij het thema blijven. Veiligheid dus. En daar behoren zure oprispingen over inwijkelingen en andere kanegemnaren niet bij. Tenzij de inwijkelingen voor onveiligheid zorgen, maar dat is toch echt wel cafépraat. Voor mij nog een keer hetzelfde, en geeft die mensen daar ook iets...


Date: 2007/10/21 - 20:30 From: Joost D.

uit het evangelie van deze zondag.

Hallo,

Ik kan begrijpen dat er een zeker onbegrip of zelfs irritatie is omtrent sommige voorstellen. Dit kan zeker geuit worden en geargumenteerd worden.
Aan de andere kant roep ik op tot respect. Iedereen moet zijn mening kunnen uiten zonder dat hij/zij of zijn peergroep daarvoor wordt aangevallen.

Waarheden bestaan enkel in ons hoofd (en het hiernamaals?) maar niet in de realiteit. Laat ons daarvan uitgaan en proberen te streven naar consensus. Daarvoor is een open dialoog nodig en kan dit medium een perfect forum zijn.

Ik durf ook voorstellen om niet anoniem te schrijven maar uit te komen waarvoor we staan en een eerlijke discussie aan te gaan. Zo hebben we meest kans om voorruit te komen in het belang van Kanegem en onze kinderen.

Amen en ga in vrede :)


Date: 2007/10/21 - 15:57 From: peter d.

Structurele verandering!

Ik rijd regelmatig met de fiets naar Tielt.  Ik rijd met de fiets om het milieu te sparen, omdat ik van mijn werkgever €0,15 krijg per gereden kilometer en voor het rijden met de auto krijg ik niets.  Ik doe het ook om mijn conditie op peil te houden.
Vandaag heb ik tijdens mijn fietstochtje eens nagedacht waarom de jeugdige fietsers rijden waar ze rijden.
Eerst en vooral ik denk dat er geen jongeren zijn met bovenstaande principes. (Misschien het milieu, misschien de conditie)
De jongeren zijn sociaal, dat laten ze zien door samen af te spreken op de hoek aan de Nagelstraat.  Dat ze naast elkaar rijden om met elkaar te praten vind ik ergens normaal.  (met 3 en 4 naast elkaar kan niet, maar laat ons eerlijk zijn, de meeste rijden per 2.)
Het fietspad ligt er erbarmelijk bij.  Het is veel aangenamer rijden op het asfalt dan over het beton.  Alle wielertoeristen rijden trouwens ook naast het fietspad op een veel gevaarlijkere manier dan de jongeren.  (Dat zijn volwassenen die het slechte voorbeeld geven.)
In deze tijden ligt het fietspad trouwens op vele plaatsen vol modder wat het een hachelijke onderneming maakt om daar te fietsen.
Ik werp hier geen steen naar de landbouwers.  Zij kunnen met hun landbouwvoertuigen niet tussen de lijnen van het rijvak blijven daarvoor is het veel te smal.  Met een tractor rijden ze ofwel over het fietspad, ofwel over de middenlijn.  Trouwens de bus kan er ook niet tussen!
De weg tussen Kanegem en Tielt kan de hoeveelheid verkeer niet aan en moet mijns inziens heraangelegd worden.  Is dat klagen en zagen, wel dan is dat maar zo.  (Wanneer er enkel eens gekeken wordt naar het verbeteren van dat fietspad, dan wordt het zeker binnen de kortste keren stukgereden door tractoren, vrachtwagens en bussen die niet op het rijvak kunnen blijven of door wagens, die het wel kunnen maar die het niet doen om bochten af te snijden.)
Er moet een structurele verandering komen, daar bestaat toch geen twijfel over? 
De automobilisten moeten meer plaats krijgen, de fietsers ook.  Intussen moeten we elkaar verdragen op dat smalle weggetje van Tielt naar ons schoon dorp en terug.
De vraag is enkel hoe kunnen we iedereen engageren om dat zo veilig mogelijk te doen met zo weinig mogelijk opofferingen. En vooral, zonder met scherp op elkaar te schieten. 
"Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen..." en dit geldt zeker voor het verkeer!


Date: 2007/10/19 - 16:45 From: Dries - Belgium

De idee van de hesjes en betere, bij voorkeur afgescheiden, fietspaden komt van mensen die echt bezorgd zijn en het goed menen. En dit is uiteindelijk de enige drijfveer van de actie rond de hesjes en de fietspaden : er voor zorgen dat nooit een vader of moeder een fotootje van zijn overleden kind op de schouw moet zetten. Of dagelijks zijn gehandicapt kind uit bed halen en in de rolstoel zetten. Mag ik vragen of de verontwaardigde Kanegemnaar kinderen heeft?

Maar er zit ook waarheid in de kritiek, die echter gekomen is door onvoldoende of ontbrekende informatie. De actie wil IEDEREEN, op ALLE niveau's op zijn verantwoordelijkheid wijzen :
- de kinderen moeten met een fiets rijden die reglementair in orde is. Daarom willen we ook de politie er bij halen om ouders en kinderen juiste informatie te geven+ wat de boetes zijn indien niet in orde.
- Zij moeten inderdaad niet met 3 à 4 naast elkaar rijden.
- De ouders moeten ervoor zorgen dat die fiets in orde is en zelf een hesje dragen bij regen, mist of duisternis.
- En de overheid moet het vele geld dat ze reeds van diverse instanties ontvangen hebben met het specifieke doel van fietspaden aan te leggen, ook daadwerkelijk daarvoor gebruiken. 

En ter VOLLEDIGE info: ook VOOR dat de dorpsraad er was, is er al meermaals gevraagd naar een deftig fietspad op de diverse invalswegen. Ik ga regelmatig naar Nederland, Duitsland of Skandinavië. Daar zie ik geen sloten rond de dorpen, maar prachtige fietspaden waar jongeren met helmen en hesjes op rondtoeren. Dat noemt men een goed beleid met lange termijn-visie.

Iedereen, met of zonder kinderen (want er zijn ook werkende ouders zonder kinderen die verlangen naar een deftig fietspad om naar het werk te rijden), oud en jong, automobilisten, enz. varen wel bij een goed beleid met echt veilige fietspaden. Waarom zouden we deze visie niet minzaam in ons prachtige dorpje starten? Verbeter de wereld, begin bij jezelf? Op die manier maken we Kanegem nog mooier dan het al is!!


Date: 2007/10/18 - 21:07 From: koen

Oplossingen?

Persoonlijk denk ik dat we niet met scherp naar elkaar mogen schieten.
Het gaat er hem niet om iemand, laat staan dorpsgenoten, oud of jong op de vingers te tikken.
Bezorgde ouders zoeken naar een oplossing voor een probleem van vandaag.

Kunnen we dingen oplossen met het verhogen vd visibiliteit?
Moet er dringend iets gedaan worden aan de attitude vd fietsers?

Laten we de knappe Kanegemse koppen samensteken en voor al die wil
naar oplossingen zoeken. Is er volgens u geen probleem?
Laat u dan eveneens horen.


Date: 2007/10/18 - 20:56 From: Joachim

drastische ingrepen?

Ok, we laten iedereen langs ruiselede rijden. We laten het fietspad heraanleggen. We maken nieuwe fluo-vestjes met opschriften van muziekgroepen en ingebouwde i-pods. we sluiten de kanegemstraat af voor het verkeer en maken er één grote fiets-autosnelweg van...
We kopen ons allemaal een helicopter zodat we toch niet meer tot last zijn op de wegen. en we verbieden het voetgangersverkeer...
Zo kunnen de fietsers ongebreideld hun goesting doen...als ze dit wel zelf willen.
Mss is het niet verkeerd om eens te denken aan vroeger, wanneer je zelf met je fietsje naar school moest rijden. Als Pa en Ma zeiden "langs de kant van de weg" was dit meestal ook op de rijbaan. Maar we wisten dat we in fout waren indien er iets zou gebeuren. Dit in tegenstelling tot nu. De fietsers worden volgens mij teveel in een slachtofferrol geduwd, waardoor ze, van het moment dat ze op hun fiets stappen, denken dat ze alles mogen, en nog arrogant zijn als er op gewezen wordt, want het zijn zowiezo slachtoffers...
Een fietser is immers ook verplicht het verkeersreglement te kennen/kunnen toepassen.
Het is wel juist dat er steeds meer verkeer is, maar dit is voor iedereen gelijk.
Ik sta dus eerder voor sensibilisering van jeugd/fietsers/weggebruikers in het algemeen dan voor structurele aanpassingen (en als de belastingen naar omhoog gaan is de vraag alweer "waar gaat dat toch allemaal naartoe")

nog een bemerking: nog voor de dorpsraad werd opgericht werd er jarenlang (bijna) geschreeuwd in kangem over de slechte staat van de parochiezaal, en een wegversmalling (groene poort). Nu dit allemaal is gerealiseerd, wil men steeds verder en verder gaan in de eisen.
Wees blij met wat je hebt/verkrijgt en probeer als volwassen mensen overeen te komen, eerder dan de schuld op de overheid te steken.
Let wel, ik ben ook van mening dat de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen in vele zaken, maar is dit niet wat vergezocht?

nb: doe eens iedere dag 2 tot 4x traject kangem-tielt langs ruiselede. ga je dan vragen om een grote roetfilter ter hoogte van de keizerstraat te plaatsen om de uitlaatgassen te zuiveren? en wat zegt je portefuille daarvan???


Date: 2007/10/18 - 19:42 From: een verontwaardige kanegemnaar

ja, idd. dit moet veranderen, maar spreek eens de fietsers zelf aan, als ze, zoals gewoonlijk met 3 of 4 naast elkaar rijden en  je eens toettert, geven ze je hun middelvinger! rijden zonder licht en midden op de weg, en neen, niet omwille van de slechte staat van het fietspad, deze is immers in beton en is niet voor herstelling vatbaar, kom eens met een realistisch voorstel af, laat hén mss eens langs de keizerstraat en ruiseleedsestwg (waar trouwens het fietspad afgesloten is van de rijweg) rijden, daar zullen ze wel hun manieren moeten houden!

wat is het volgende, autoloos kanegem, grachtje errond zoals vroeger, zodat niemand binnenkan? 

-stop eens met op de kanegemnaren op hun kop te zitten en maak wat sociaal contact, dit zou al de helft van het werk zijn! en dit geldt voor inwijkelingen in het algemeen!


Date: 2007/10/18 - 19:17 From: een bezorgde kanegemnaar

Moeilijke oefening

Zoals Michiel inderdaad beschrijft mogen we ons niet blindstaren op de vestjes.
De jasjes op zich zijn zéér efficiënt maar zefs met een trendy en/of personaliseerd ontwerp zullen de die toch niet worden gedragen.
De jongeren hebben allemaal andere achtergronden en interesses.
(al dan niet gelinkt met één of andere muziekstijl).
Zéér complexe doelgroep.:-)


Dus inderdaad communicatie met de kids zal zéér belangrijk zijn.
Hoe schatten zij de belangrijkheid in van 'gezien' worden of
zien ze dit hele gedoe als "ouder-miere-neukerij"?


Date: 2007/10/17 - 17:27 From: Joachim - Belgium

coole vestjes


De heraanleg van het fietspad is zeker nodig. Ik denk dat iedereen het er over eens is dat je veel makkelijker kan rijden op de straat dan op dat fietspad.

Het concept van 'coole fluovestjes' vind ik geen slecht idee, dit zal echter enkel aanslaan als het door de kinderen/jongeren ontworpen wordt die het zullen moeten dragen. Een samenwerking met de school is hiervoor ideaal. Het is een zeer goed idee om de kinderen in kwestie aan te spreken over het probleem, zij zijn al groot genoeg om mee te discussiëren en te kijken naar mogelijke oplossingen.


We mogen ons ook niet blind staren op het idee van de fluo vestjes. Het lijkt me enorm belangrijk om naar de mening van de kinderen te vragen! Het gaat over hen, dus moeten zij zeker voldoende inspraak krijgen. Zij zullen ook een andere kijk op de zaak hebben en misschien wel met een oplossing komen die wij over het hoofd zouden zien.


Date: 2007/10/15 - 19:26 From: Michiel

fluo hesjes


We zouden -samen met de jongeren- het nerd gehalte van zo'n hesje moeten omdraaien in een hip-gehalte!  Met leuke slogans, met andere kleuren dan het fluo geel of oranje, maar nog steeds met reflecterende letters, pijlen, symbolen, ...
Een creatief iemand kan toch beter doen dan wat Walter Van Beirendonck gepresteerd heeft?
Een wedstrijdje uitschrijven in de scholen?  In ons dorp?  In ...


Date: 2007/10/15 - 14:14 From: Dries

ok !! maar vergeet ook niet de slechte fietspaden aan te pakken.Het is aangenamer op de weg te rijden dan op het fietspad vanwege de slechte staat er van.
Maw: heraanleggen en beter aanduiden.


Date: 2007/10/15 - 11:13 From: bezorgde ouder

blijkbaar is het een item waar heel wat bezorgde ouders over wakker liggen.

Op 24 oktober is er een vergadering gepland in het oude gemeentehuis voor iedereen die mee wil zoeken naar een oplossing: zowel ouders als jongeren.
Het is inderdaad geen slecht idee de jeugd hierbij te betrekken. Uiteindelijk zijn zij het die deze belachelijke vestjes moeten dragen.
Hebben ze een alternatief, wat lijkt hen wel haalbaar of is het alleen de strijd met hun ouders omdat het moet...


Misschien moet Kanegem een wedstrijd uitschrijven. Alternatieve voorstellen om gezien te worden. Natuurlijk nadat de fiets volledig van licht en dergelijke is voorzien.


Ouders geef deze link aan jullie kinderen door en laat ze maar ideeën shooten...


Date: 2007/10/15 - 11:09 From: Vanessa


Een goed idee om het probleem aan te kaarten via dit medium. Hopelijks komen er veel suggesties en ideeën zodat er daadwerkelijk een oplossing komt voor dit heikel probleem.

Mijns inziens zou ook de stem van de fietsende jongeren zelf gehoord moeten worden. Naast de onveiligheid van het fietspad lijkt de (on)zichtbaarheid van de fietsers lijkt mij een van de belangrijkste pijnpunten. Maar het dragen van fluo-vestjes heeft blijkbaar een nogal nerd gehalte. Hebben zij een cooler voorstel?Date: 2007/10/12 - 16:03 From: peter